English

Ritueel en opleidingsniveau

Correlaties

Hoe hoger opgeleid, hoe minder waarde huwenden hechten aan aanlooprituelen als aanzoek en verloving. Hoe hoger opgeleid, hoe meer huwenden geraakt worden door individuele onderdelen van de huwelijksliturgie als gebeden, symbolen, lezingen en liederen/muziek.
Grafiek 4.16: Waardering per aanloopritueel, afgezet tegen iemands opleidingsniveau (0=geheel mee oneens; 3=geheel mee eens; van voor naar achter): “Je verloven vind ik waardevol” (N=214, rs=–.248, sig.=.000); “Ouders om de hand van hun kind vragen vind ik waardevol” (N=206, rs=–.258, sig.=.000); “In ondertrouw gaan vind ik waardevol” (N=218, rs=–.263, sig.=.000); “Het doen van een aanzoek vind ik waardevol” (N=215, rs=–.250, sig.=.000). Opleidingsschaal: basisschool/lbo (N=39); mavo/havo (N=34); mbo (N=65); vwo/hbo (N=59); universiteit (N=23). Grafiek 4.25: Mate waarin een onderdeel huwenden emotioneel raakt, afgezet tegen hun opleidingsniveau (0=niet; 1=een beetje; 2=zeer; van voor naar achter): Gebeden (N=102, rs=.200, sig.=.044); Symbolen (N=88, rs=.256, sig.=.016); Lezingen (N=102, rs=.206, sig.=.038); Liederen/muziek (N=103, rs=.243, sig.=.013). Opleidingsschaal: basisschool/lbo (N=19); mavo/havo (N=16); mbo (N=37); vwo/hbo (N=20); universiteit (N=12). Respondenten met een kerkelijke huwelijksviering.

Bron

Deze grafieken verschenen eerst in Tijs Michels, Jos Pieper & Rien van Uden, Bewegingen rond de huwelijkssluiting, Jaarboek voor liturgie-onderzoek 17(2001), 107—134, op pagina 116 respectievelijk 131, en later in mijn proefschrift, op pagina 155 respectievelijk 177.

Code

Ik programmeerde deze grafieken in Fortran op basis van de vrij verkrijgbare GR/GR3 bibliotheek van JSC. Hun GLI/gks diende, na mijn toevoeging van het Computer Modern lettertype, als PDF driver. De oorspronkelijke PDF bestanden zijn hier en hier te downloaden. Zij werden naar SVG geconverteerd met pdf2svg.

CGM

De CGM versies van deze grafieken, verkrijgbaar hier en hier, volgen het bekende NCAR formaat, zodat ze bekeken en geconverteerd kunnen worden met vrij verkrijgbare programma's als ctrans, cgmview, en (tot op zekere hoogte) gist. Anders dan de bovenstaande PDF/SVG versies, gebruiken ze het Hershey Complex Roman lettertype, waarvoor ook wat te zeggen valt. Ik schreef iets meer over CGM hier.


Stuur een bericht Home Boek
Foutloze HTML5-code Deze pagina werd 10 maart 2012 voor het laatst geactualiseerd